CyklaPaddla.se

Ingbo Källor och Kvarn

Källor och kvarn med oerhört vacker och trolsk natur. Kvarnen kan köras vid guidning. Bakningskurs med egenmalt mjöl i mjölnarbostaden kan bokas för mindre sällskap.
Källorna omnämns i skrift redan på 100talet. Förutom källorna finns här en kvarn, snickarverkstad och en mjölnarbostad. Den sistnämnda troligen från 1700-talet.

Öppettider

Guidning av kvarn eller bakningskurs med egenmalt mjöl förbokas.
Källorna kan besökas året om.

Bäst tid att besöka oss

Vår, Sommar, Höst, Vinter

Besöksmål i fokus