CyklaPaddla.se

Om oss

Projektet Cykla, paddla kring Färnebofjärdens nationalpark är ett Leaderfinansierat projekt som ägs av By Utvecklingsgrupp tillsammans med utvecklingsgrupperna kring Färnebofjärden.

Nedan följer information om orterna i området.

By

bysockenBy ligger i södra Dalarna. Här finns naturen inom räckhåll! Här finns sjöarna, det tilltalande jordbrukslandskapet, de vilda forsarna och den storslagna skogen sida vid sida. Kom och bada vid naturliga sandstränder, hyr en kanot eller båt och åk ut till orörda öar. Utmana fisken i forsar och sjöar, vandra i bär- och svamprika skogsmarker. Eller bara njut av det vackra landskapet i gammal bergsmansbygd!

Dalälven sätter stor prägel på naturen. Den mäktiga älven flyter stilla och bred för att här och där vidga sig till sjöar och vikar innan den lämnar By genom de strida Tyttboforsarna som är en del av Färnebofjärdens Nationalpark.

By har lockat människor sedan stenåldern. De magiskt blåskimrande slaggstenarna som man hittar lite här och var vittnar om uråldrig järnhantering och de ståtliga bergsmansgårdarna berättar om gången storhetstid.

Här möter den nordliga storskogen sydlandets susande lövdungar i ett mjukt böljande landskap. Här möter den norrifrån kommande slagugglan den söderifrån kommande kattugglan. Här blommar åkerbäret och gullvivan sida vid sida. Här kan du möta bäver och fiskgjuse, eller kanske ser du en älg i skymningen.
Välkommen till By i södra Dalarna! (Information hämtad från www.bysocken.com)

www.bysocken.com

Österfärnebo

osterforneboÖsterfärnebo socken har mycket gammalt ursprung med lämningar bl a från stenåldern. Österfärnebo socken ligger kring den av Dalälven genomflutna Färnebofjärden och kring den norra delen av Enköpingsåsen (Ockelboåsen).
Socknen genomkorsas i nord-sydlig riktning av länsväg 272 (”Tidernas väg”), som haft samma sträckning sedan urminnes tider. Den genomkorsas även av vandringsleden Gästrikeleden.
I området finns Gysinge naturreservat och Färnebofjärdens nationalpark med forsande vatten samt Gysinge bruk med mycket intressant att titta på. Här finns också Koversta gammelby, som är ovanlig då den inte skiftats, d v s byggnaderna ligger kvar på sina ursprungliga platser. Byn består av byggnader från 1600-/1700-talet.
Naturen liknar den i Svealand men har även likheter med Norrland, här går Limes Norrlandicus, den botaniska norrlandsgränsen. Längst i väster ligger högsta höjden, Kungshögarna, där det finns ett utsiktstorn med fin utsikt.

www.osterfarnebo.com

Gysinge

osterforneboGysinge tillhör Österfärnebo socken. Norrlands sydligaste utpost bjuder på vilda forsar och ett unikt naturarv. Här slutar det uppländska slättlandet och de djupa skogarna tar sin början. Bara några mil norrut reser sig de första bergen.Som ett vitt pärlband ligger det gamla vallonbruket längs med älvstranden.

Ett av Sveriges vackraste bruk ligger längs med Dalälvens forsar. Vattnet virvlar kring de vita byggnaderna sommar som vinter. Isen klarar aldrig av att helt tämja den livliga strömmen. Den djupa skogen skapar en lugn kontrast mot de vilda forsarna. Nationalparken och naturreservatet smyger sig tätt intill de vackra stenhusen.

Inne på bruksområdet är naturen tämjd till en vacker park. Den stora herrgården, uppförd i början av 1800-talet, tronar i mitten. Vit sten möter grönskande växtlighet. I de gamla brukshusen frodas idag nya verksamheter. Hammarslagen har bytts ut mot besökarnas skratt.

I Gysinge behöver du inte välja mellan naturupplevelse, kultur, och god mat. Här finns allt samlat sedan generationer tillbaka. Kombinera gärna en tur i nationalparken med besök i de små butikerna och på någon av Gysinges utställningar. (Information hämtad från www.gysinge.se)

www.gysinge.se

Tärnsjö

tarnsjoBygden kring Tärnsjö började resa sig ur Litorinahavet redan för cirka 6.000 år sedan. Först steg de högsta delarna av Enköpingsåsen upp med en förgrening ut mot Östahalvön och en arm norrut genom Tärnsjö samhälle. (En sådan här åsförgrening är unik i Sverige.) Alltsedan dess har bygden haft en rik historia med omfattande lämningar från stenåldern och fram till vår moderna historia.

Centralpunkt i bygden blev kyrkan som under tidig medeltid byggdes på stranden av fjärden, nuvarande Färnebofjärden, som då sträckte sig upp till platsen för Nora kyrka. Under medeltiden växer också en del av de byar som finns runt samhället upp t ex Buckarby, Gäddsjö, Skärsjö, Ingbo och Östa.

Vid slutet av medeltiden beräknas invånarantalet till cirka 500 och en bit in på 1700-talet hade befolkningen ökat till cirka 1.000 personer. Bygden utvecklas ytterligare och befolkningen uppgick vid 1800-talets slut till nära 3.000 innevånare, detta trots en stor emigration till Amerika under mitten av 1800-talet. Under slutet av 1800-talet börjar också industrialiseringen då socknens första industri, Tärns ångsåg och kvarn byggdes.

År 1901 blir Sala – Gysinge – Gävle järnväg klar med stationer i Råsboda, Tärnsjö och Kerstinbo. Kring stationen i Tärnsjö växer ett komplett stationssamhälle upp med post och telestation, mejeri, bryggeri, affärer, fabriker och verkstäder. I och med detta får Tärnsjö samhälle fler invånare än socknen i övrigt. Befolkningen har minskat något men under senaste årtiondena legat ganska konstant runt 2.200 innevånare.
(Information hämtad från http://www.tarnsjo.se/index.php?page=historia)

www.tarnsjo.se

Möklinta

-Guldpärlan i silverbygden.
Möklinta socken i Över-Tjurbo härad omfattar Västmanlands nordöstligaste hörn mellan Dalvälven i norr och Sala i söder. I öster gränsar Möklinta till Enåker och i väster till Västerfärnebo.
Den totala arealen uppgår till 25 545 ha. Därav är ca 3 800 ha åker och ca 17 500 ha skog. Av de större sjöarna kan nämnas Storsjön i socknens centrum, Hallaren i den östra och Storljusen i den sydvästra delen.
Det betyder att du som besökare kan vandra i naturen en hel dag, utan att möta annat än skogens egna invånare. Här är lugnt och fridfullt, nästan ingen stress.
Människorna är vänliga och välkomnande – här har man tid!
(Information hämtad från www.moklinta.se)

www.moklinta.se

Besöksmål i fokus