CyklaPaddla.se

Bra att veta

Färnebofjärdens nationalpark

Särskilda regler gäller i nationalparker.

Här under länken står det om föreskrifterna:

http://www.sverigesnationalparker.se/park/farnebofjardens-nationalpark/besoksinformation/sakerhet-och-regler/

 

ALLEMANSRÄTTEN

För att alla ska kunna njuta av naturen behöver vi ta hänsyn till natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra som är ute i naturen. Vi kan sammanfatta det i att inte störa –inte förstöra!
Du får inte gå eller cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas! Tänk på att inte rida eller cykla, i markerade motionsspår, skidspår eller vandringsleder.

Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får inte förtöja eller gå iland vid en tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud. Paddla inte nära djuren för att fotografera. Om du måste bära eller dra kanoten mellan vattendrag, passera inte över tomt eller åkrar.

Övernatta i första hand på iordningsställda lägerplatser. Välj annars en plats där du inte kan riskera att störa dem som bor i närheten. Om du vill stanna på en plats längre än ett dygn frågar du markägaren. Motorfordon är förbjudna i terrängen. Ta med dig skräpet, det kan skada både människor och djur.

Plocka gärna blommor, bär, svamp, ris och grenar från marken. Tänk på att vissa växter är fridlysta och att de inte får plockas. Du får inte ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd. Lämna djurens ungar och bon i fred. 1 mars – 20 augusti är djurlivet känsligt och då måste hundar vara kopplade. Ha alltid din hund under uppsikt så att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Du får fiska fritt med spö längs kusterna och i våra fem största sjöar. För fiske i andra vatten krävs fiskekort eller annat tillstånd. Ta alltid reda på de regler som gäller där du vill fiska. Lämna inte linor och krokar i naturen – de kan bli dödsfällor för djuren.

Den svenska allemansrätten ger dig ingen självklar rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden. Under sommaren är det ofta eldningsförbud. Då är risken för skogsbrand stor, och du får inte göra upp eld ens i lägerplatsernas eldstäder. På turistbyrån, på kommuners eller länsstyrelsers webbplatser, campingplatser och hos kanotuthyrare får du veta om det är eldningsförbud. Det kan vara risk för brand även annars. Ta med ett litet fältkök, det får du alltid använda. Om elden sprider sig ring räddningstjänsten för hjälp via larmnummer 112. Beskriv vad som hänt och var du befinner dig.

För mer info, se www.naturvardsverket.se

Håll koll på brandrisken med brandsriskkartor eller appen BRANDRISK Ute.
MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, har en app som du kan ladda ned i din iPhone, iPad eller Android för att få information om var det råder brandrisk. Mellan 1 mars och 1 juni finns aktuell information om risk för gräsbrand, och mellan 10 april och 31 augusti information om aktuell risk för skogsbrand.
Ladda ned appen ”BRANDRISK Ute” från App Store eller Google Play.

Brandriskkartor

http://www.dinsakerhet.se/brand/Eldning/ kan du hålla koll på brandrisk i skog och mark genom att titta på brandriskkartor. Sidan finns på flera språk.

Besöksmål i fokus