CyklaPaddla.se

Nora Kyrka och Församlingshem

Nuvarande kyrka från 1786 är den tredje kyrkobyggnaden i Nora. Några inventarier från 1200-talet, en Mariabild och fragment av en dopfunt av sten, visar att en kyrka måste ha funnits i socknen senast under 1200-talets andra hälft.Under 1300-talet uppfördes en ny kyrka som användes fram till slutet av 1700-talet. Murrester från 1300-talskyrkan finns kvar i det sydvästra hörnet av den nuvarande kyrkan. I detta hörn finns de medeltida målningarna kvar (1400-talet). Bland inventarierna finns triumfkrucifix och helgonfigurer från 1400-talet.
Telefon: +46 (0) 292-500 09
Webbplats: http://www.svenskakyrkan.se/noratarnsjo
E-post: [email protected]
Adress: Kyrkvägen 18, 740 45 Tärnsjö

Öppettider

Bäst tid att besöka oss

Vår, Sommar, Höst, Vinter

Faciliteter och service

Gratis parkering
Parkeringsplats
Vattenpåfyllning
WC

Besöksmål i fokus