CyklaPaddla.se

Färnesandsbadet Östaby

Friluftsbad med pontonbryggor, omklädningshytter, TC, fiskebrygga för handikappade. Sandstranden fortsätter norrut längs Östahalvöns västra sida i ca 5 km. Badet drivs av Heby kommun. Vägbeskrivning: Riksväg 67 till Tärnsjö, avtag mot Östa och Färnebofjärdens nationalpark 2 km söder om samhället. Badet börjar ca 6 km in på vägen på vänster sida.

Öppettider

Bäst tid att besöka oss

Besöksmål i fokus