CyklaPaddla.se

Färnebofjärdens Nationalpark

Nationalparken är känd för sin fågelrikedom, men du finner 270 olika kärlväxter, ett 20- tal fiskarter och nära 70 rödlistade insektsarter. Området bebos också av älg, rådjur, hare, räv, mård, bäver, skogslämmel o lodjur. Här finns ett flertal vandringsleder, vindskydd att sova i samt flera platser där besökare får tälta. Vi har fyra öppna stugor samt två som går att hyra. Öppna stugor: Göksnäset (8 bäddar), Tinäsets fäbod (4 bäddar), Alderbäcksrör (8 bäddar, öppen 1 jan-30 sept), Bengts stuga (4 bäddar). Hyrstugor: Torröstugan (6 bäddar) och Stad-Arvids stuga (6+2 bäddar)

Foto: Tomas Ärlemo
Telefon: +46 (0) 10-225 15 16
Webbplats: http://www.sverigesnationalparker.se/farnebofjarden
E-post: [email protected]

Öppettider

Se mer på respektive stugas egen flik.

Bäst tid att besöka oss

Vår, Sommar, Höst, Vinter

Besöksmål i fokus