CyklaPaddla.se

Bysjöholmarna Naturreservat

Bysjöholmarna är intressanta utflyktsmål! Några av öarna tillhör den rullstensås som sträcker sig både mot norr och söder om mötet med Dalälven.
Här finns självföryngrande ekar och en rik flora av vedsvampar och lavar. Hackspettarna trivs och det finns många spår efter människans nyttjande av öarna.

Öppettider

Bäst tid att besöka oss

Besöksmål i fokus