CyklaPaddla.se

Tångans Naturreservat

Området har spår efter äldre skogsbränder, troligtvis för att gynna skogsbete. Det har också förekommit kolning.

Här kan du finna lavar och mossor som gynnas av att skogen får växa fritt. I området finns både Brunpudrad nållav (Chaenotheca gracillima) , ringlav (Evernia divaricata) och hållav (Menegazzia terebrata). Du kan också se gräddticka (Perenniporia subacida), vedtrappmossa (Anastrophyllum hellerianum), skogstrappmossa ( Anastrophyllum michauxii) och grön sköldmossa (Buxbaumia viridis).

Öppettider

Bäst tid att besöka oss

Vår, Sommar, Höst, Vinter

Besöksmål i fokus