CyklaPaddla.se

Kungshögs Fäbodar

Man tror att fäbodarna är daterade till 1600-talet. Kungshögs fäbodar finns omnämnda i skrifter från 1720-talet. Då fanns det redan fem byar som hade fäbodverksamhet på platsen. I skriften framgår att ytterligare en by i socknen sökte tillstånd för fäbodverksamhet på området, men fick avslag av de befintliga byarna. Därför bör fäbodarna vara daterade till sent 1600-tal alternativt tidigt 1700tal.

Kungshögs fäbodar var under början och mitten av 1700-talet socknens största fäbodvall med ”17 rökar”. Varje stuga hade också en vebod och en lada, så det lär varit en hel del hus här i forna dagar.

Öppettider

Bäst tid att besöka oss

Vår, Sommar, Höst, Vinter

Besöksmål i fokus