CyklaPaddla.se

Högmossens Naturreservat

Här finner du ett litet naturreservat med trädbevuxet kärr, barrblandskog och hällmarkstallskog. Den gamla skogen är rik på döda träd, lågor och högstubbar. Här kan du se garnlav (Alectoria sarmentosa), vedticka (Phellinus viticola), kattfotslav (Arthonia leucopellaea), ringlav (Evernia divaricata) och vedtrappmossa (Anastrophyllum hellerianum). Områdets kärr bjuder på orkideer, knagglestarr (Carex flava L.), guldskedmossa (Calliergon richardsonii) och korvskorpionmossa (Scorpidium scorpioides).

Öppettider

Bäst tid att besöka oss

Besöksmål i fokus