CyklaPaddla.se

Fullsta Naturreservat, Fullsta Ängar

Naturskönt, enbackar, björkhagar, rikt fågelliv och ovanlig flora.Här finner du ett område som vid höga vattenstånd översvämmas av Dalälven, medan det under sommarens lågvatten torrläggs. Detta ger en ovanlig flora med tåliga växter under dessa förhållanden. Här finner du bågsäv (Scirpus radicans), fackelblomster (Lythrum salicaria) och videört (Lysimachia vulgaris). Området kan under sommaren vara ett tillhåll för knott och broms. Även detta ett äventyr i sig.

Öppettider

Bäst tid att besöka oss

Vår, Sommar, Höst, Vinter

Besöksmål i fokus