Sevedskvarnsområdet

Nationalparkens Huvudentré.Här finns finns parkering, informationsplats, och toaletter, varav en handikappanpassad. Det finns också en lättillgänglig naturstig med informationstavlor och vindskydd.
Foto 1: Jessica Berg Foto 2:Fredrik Koljonen

Telefon: +46 (0) 010-2251516 (Naturum)
Webbplats: http://www.sverigesnationalparker.se/farnebofjarden

Faciliteter och service

Gratis parkering
Parkeringsplats