Möklinta Gamla Prästgård

Uthyrning och B&B vilande tills vidare. Ny ägare

Telefon: +46 (0) 72-211 80 11
Telefon (alternativ): +46 (0) 70-788 11 38