Kungshögs Fäbodar

Man tror att fäbodarna är daterade till 1600-talet. Kungshögs fäbodar finns omnämna i skrifter från 1720-talet. Då fanns det redan fanns fem byar som hade fäbodverksamhet på platsen. I skriften framgår att ytterligare en by i socknen sökte tillstånd för fäbodverksamhet på området, men fick avslag av de befintliga byarna. Därför bör fäbodarna vara daterade till sent 1600tal alternativt tidigt 1700tal.

Kungshögs fäbodar var under början och mitten av 1700talet socknens största fäbodvall med ”17 rökar”. Varje stuga hade också en vebod och en lada, så det lär varit en hel del hus här i forna dagar.