Färnebofjärdens Nationalpark

Här ligger "Limes Norrlandicus", den biologiska Norrlandslänen, där mötet mellan syd- och nordsvenska växt- och djurarter äger rum. Nationalparken är känd för sin fågelrikedom, men du finner 270 olika kärlväxter, ett 20- tal fiskarter och nära 70 rödlistade insektsarter. Förutom detta bebos området också av älg, rådjur, hare, räv, mård, bäver, skogslämmel och lodjur.

Foto: Tomas Ärlemo

Telefon: +46 (0) 10-225 15 16
Webbplats: http://www.sverigesnationalparker.se/farnebofjarden
E-post: [email protected]