Åshuvudet Vandringsled (Walking trail, Fußweg)

Del av rullstensås, ca 1 km vandringsled med vatten på båda sidor. Det finns även en stig i sjökanten som man kan gå på återvägen.