Typografiska Museet

Museet ger en bild av det typografiska hantverkets utveckling från 1400-talet fram till slutet på 1900-talet när datorerna "tog över". Samlingen av maskiner demonstreras och kan även nyttjas för tryckning av handsatta tryckalster. I museet visas dessutom Bengt X-et Erixsons samling av gamla skriv- och räknemaskiner samt orginaletsningar av Anders Zorn.

För information/visning av museet kontakta Frank Steen 073-980 30 71

Telefon: +46 (0) 73-980 30 71
Adress: Buskavägen 19, 774 98 Horndal